Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου με 9 θέματα

195

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 5

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου  2021 και από ώρα 10.00 έως 11.30 με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί μερικής διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.
  2. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.
  3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών βάσει του Ν. 4674/2020.
  4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης α’ & β’ τετραμήνου 2020 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RiskPACC και της προετοιμασίας του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας.
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της παραχώρησης μηχανήματος έργου ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) από την Περιφέρεια Αττικής.
  7. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης καλλιτεχνικού έργου σε υπαίθριο χώρο».
  8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
  9. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο ««ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ -ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook εδώ