Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.374/39135/30-5-2022 εγκυκλίου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘ.37 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με τις…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ.58 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ραφήνα, 30-3-2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5479 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ραφήνα,  3-12-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 19253   ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                       ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12                                          …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ραφήνα, 8-10-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 15949   ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                       ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12                                           …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ραφήνα, 10-9-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 14287   ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                       ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12                                           …

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ραφήνα, 20-8-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 13100   ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                       ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών…

Ραφήνα, 21-4-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 5973 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                               ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12                                           …