Συντήρηση καμερών ασφαλείας χερσαίας ζώνης δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ Α.Ε

318

Με απόφαση της διοίκησης της Α.Ε Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας , εγκρίθηκε η πληρωμή δαπάνης που αφορούσε τη συντήρηση των καμερών ασφαλείας χερσαίας ζώνης δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ρ