Τα τρία Κοινοτικά Συμβούλια Παλλήνης- Ανθούσας- Γέρακα συνεδριάζουν με ένα κοινό θέμα: Να μην καταργηθούν με τον νέο εκλογικό νόμο!!

1293

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Νόμου για το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ σε σχετική μας δημοσίευση, καταργούνται τα Κοινοτικά Συμβούλια σε όλους τους δήμους.

Τα τρία Κοινοτικά Συμβούλια Παλλήνης-Γέρακα και Ανθούσας αντιδρούν εντόνως και συνεδριάζουν με ένα κοινό θέμα και μια φωνή:

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη κατάργησης Κοινοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου για το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!

Ακολουθούν οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων στις 12 Φεβρουαρίου

Ρεπορτάζ Κατερίνα Τράση

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, κατ΄εφαρμογή της παρ.2 του αρθ. 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τΑ΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ον : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη κατάργησης Κοινοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου για το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας.

Καλείστε σε συνεδρίαση την 12 / 02 / 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 – 20:00 που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,  κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 67 του Ν. 3852/10 και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φυλ. 55/τ.Α/11-03- 2020) ‘’ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού  covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του’’.

Η εν λόγω συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητήσουμε επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα 1ο:   “Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη κατάργησης Τοπικών Συμβουλίων σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου  για το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Ο Πρόεδρος

Μαρκουλής Γεώργιος

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως, την 12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ., συσκεφθείτε και αποφασίσετε δια περιφοράς επί:

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη κατάργησης των Κοινοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου για το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η σύγκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι πρέπει να αποφασισθεί πριν την κατάθεση του σχεδίου Νόμου.

 Για την δια περιφοράς συνεδρίαση ισχύει το υπ΄αριθμ. 60249/22.9.2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».

Γέρακας, 09-02-2021

Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ