Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021
Αρχική Ετικέτες ΔΕΑΑΠ

Ετικέτα: ΔΕΑΑΠ

Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ οικ. Έτους 2020

Οφειλές σε προμηθευτές προηγουμένων χρήσεων 115.000 € Και μέχρι να κλείσει : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Προϋπολογισµός της ∆ΕΑΑΠ ΜΑΕ οικ. έτους 2020

∆υνάµει της υπ.αριθµ. 301/2019 απόφασης το ∆.Σ Ραφήνας – Πικερµίου αποφασίστηκε η λύση της ∆ΕΑΑΠ-ΜΑΕ. ∆εδοµένου ότι:...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ