ΝΗΡΕΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τα μέλη  του Συλλόγου, προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για το γεγονός της τελικής επιλογής θέσης κατασκευής αντλιοστασίου…