ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ