ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής «οχυρώνει» τη Δημόσια Υγεία, με 1,85 εκ. € για ευφυές σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης με βάση την επιδημιολογία…