Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

580

Tην Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) η τελετή απονομής των μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών, στο πλαίσιο του 4ου Διατμηματικού προγράμματος της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοικήσεως 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα διοργανώνονται από κοινού από τη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στην τελετή επέδωσαν τους τίτλους, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – 
Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ – ΔΙΔΟΕ), Αντιστράτηγος 
Αντώνιος Νομικός και ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαος Τσουρβελούδης.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εύχεται στους αποφοιτούντες υγεία και 
επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.