Εξωραϊστικός Σύλλογος “ΝΗΡΕΑΣ” (σχεδόν) εξαιρετικής ποιότητας τα θαλάσσια ύδατα στις ΜΑΡΙΚΕΣ

837

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΚΕΣ
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε παλιότερες αναρτήσεις μας, ο Σύλλογος Νηρέας θα παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων σε διάφορα σημεία της παραλίας Μαρίκες. Στόχος μας η δημιουργία ενός προφίλ της ποιότητας του νερού κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και σε χαρακτηριστικά σημεία της παραλίας. Ο Σύλλογος ξεκίνησε συνεργασία με το πιστοποιημένο εργαστήριο CHEM-MAR με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποιοτικού ελέγχου του θαλασσινού νερού. Η πρώτη μέτρηση έγινε την Παρασκευή 5/7 και θα υπάρχει συνέχεια προκειμένου να συσχετιστεί η ποιότητα του νερού με τις καιρικές συνθήκες, την περίοδο του έτους, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της παραλίας, αλλά και με την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Σημειώνεται ότι η δειγματοληψία έγινε σε μια τυπική ημέρα του Ιουλίου, με θερμοκρασία 32˚C, άνεμο 3-4B, στις 11.00 το πρωί και με μέτρια προσέλευση λουομένων. Τα δείγματα ελήφθησαν σε βάθος 30 – 40 εκατοστών από την επιφάνεια της θάλασσας σε πλαστικά μπουκάλια και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο περίπου μία ώρα μετά τη λήψη τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λήψης δειγμάτων.

Για τις μετρήσεις επιλέχθηκαν 3 σημεία που φαίνονται στο χάρτη της ανάρτησης:
Σημείο 1: στη βόρεια πλευρά της παραλίας, κοντά στην οικία Μαρίκες,
Σημείο 2: προς τη μέση της παραλίας, νότια του πάρκινγκ της οδού Αμφιτρίτης
Σημείο 3: στη νότια πλευρά της παραλίας, στο ύψος του πάρκινγκ της οδού Ναυσικάς.

Στα δείγματα των σημείων 1, 2 και 3 έγιναν μικροβιολογικές αναλύσεις για ανίχνευση κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκων, ενώ ειδικά στο σημείο 2 (2Α) ελήφθη δείγμα για να μετρηθεί η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων, όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος, που θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικά.


Τα μικροβιολογικά αποτελέσματα φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα της ανάρτησης, σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια για την καταλληλότητα των κολυμβητικών υδάτων (ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009). Είναι θετικό ότι και στα 3 δείγματα, η συγκέντρωση κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων είναι χαμηλότερη από αυτήν που προβλέπει η Πολιτεία για το χαρακτηρισμό του κολυμβητικού νερού ως εξαιρετικής ποιότητας. Είναι πάντως αξιοσημείωτη η διακύμανση της ποιότητας του νερού στην παραλία. Ενώ στις θέσεις 2 και 3 η συγκέντρωση κολοβακτηριδίων είναι 40 cfu / 100 ml νερού, στη θέση 1, κοντά στην οικία Μαρίκες, αυξάνει σε 220 cfu / 100 ml. Και πάλι όμως είναι λίγο χαμηλότερη από το όριο της εξαιρετικής ποιότητας (250 cfu / 100 ml) και πολύ χαμηλότερη από το όριο της επαρκούς ποιότητας (500 cfu / 100 ml).

Σε σχέση με τα βαρέα μέταλλα (Υδράργυρος Hg και Μόλυβδος Pb), οι συγκεντρώσεις τους μετρήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο APHA 3113B και ήταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης μιας θαλάσσιας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις <1 mg Hg/lt για τον Υδράργυρο και <5 mg Pb/lt για το μόλυβδο. Θα έχουμε πάντως πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα μετά τις επόμενες μετρήσεις και κυρίως μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Από την πλευρά μας, ευχόμαστε να απολαμβάνουν όλοι, επισκέπτες και κάτοικοι, τη σπάνια ομορφιά της παραλίας Μαρίκες, με καθαρά νερά και καλές υγιεινολογικές συνθήκες. 
Στο άμεσο μέλλον θα έχουμε σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε από όλους τους φίλους της παραλίας να μην επαναπαύονται και να επικοινωνούν άμεσα με το σύλλογο όταν αντιλαμβάνονται οσμές, ρύπους ή άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΡΕΑΣ