Τέλη κυκλοφορίας ή κατάθεση πινακίδων; Τι επιλογές έχεις;

331

Το 2019 τελειώνει και τέλη κυκλοφορίας και φόρους καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο επιλογές που έχουν είναι τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων.  

Ενισχυμένα είναι τα έξοδα των πολιτών τις τελευταίες μέρες, αφού με τέλη κυκλοφορίας και φόρους θα κλείσει η χρονιά. Ο Έλληνας, λοιπόν, καλείται να πληρώσει μέχρι τέλος του χρόνου τα τέλη κυκλοφορίας και τις δόσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων, που φτάνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που είναι σε δίλημμα ανάμεσα σε τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων, αφού όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή θεωρούν πως δεν χρειάζονται και τόσο το αυτοκίνητό τους μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και να γλιτώσουν τα τέλη.

Για την παράδοση των πινακίδων απαιτείται:

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
  2. Οι πινακίδες οι οποίες θα έχουν αφαιρεθεί από το ΙΧ.
  3. Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του προηγούμενου έτους.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι για το όχημα που ακινητοποιείται υπάρχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης στην οποία και θα αφήσεις το όχημα.

Όσοι επιθυμούν να κυκλοφορούν το αυτοκίνητό τους μέσα στη χρονιά που έρχεται θα πρέπει να κάνουν υπομονή μερικούς μήνες, αφού όπως και πέρυσι, έτσι και το 2020 θα εκδοθεί μέσα στον Μάιο η κυλιόμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι των ΙΧ δύνανται να άρουν την ακινησία, καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας, ως εξής:

  • για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μήνα, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
  • για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
  • για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2019), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Στην περίπτωση αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι που θέλουν να άρουν την ακινησία αυτή μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2019. Η καταβολή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έγινε η άρση ακινησίας.

Παρ’ όλα αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας από το Υπουργείο Οικονομικών για όσους δεν έχουν καταθέσει τα τέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.