ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επενδυτικές Χορηγήσεις με 40% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου.

1277
Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες
Δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000, διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη,​Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, ΤουρισμόςΗ Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης.Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία.Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου.Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.Το συμβουλευτικό τμήμα της   LTA SOLUTIONS LIMITED  ) είναι δίπλα σας και πάντα ενημερωμένο στις εξελίξεις, για να συμβάλλετε στην γρήγορη ανάπτυξη και σταθερότητα της εταιρείας σας . Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.
Online αίτηση έκλεξιμότητας και Έρευνα δανείου για: Τραπεζικές Δάνεια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσειςΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ