Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

248

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
2 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
4 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25
6 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ραφήνας – Γραμματεία ΔΟΠΑΠ
Έναρξη αιτήσεων Δευτέρα 2/12/19 Ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-13:00 .
Τηλ. :2106039550 εσωτ. 2/ 2294026073
Ταχ. Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 10-12 Τ.Κ.19009 Ραφήνα
Email: mathioudi@4059.syzefxis.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.