Τι αλλάζει στο λύκειο και στις Πανελλήνιες

586

Α Λυκείου :  

Στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα το 2ο και το 4ο θέμα θα προκύπτει από τυχαία επιλογή από την  Τράπεζα Θεμάτων . Η βαθμολογία της τάξης αυτής δε θα μετρήσει για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια  και τα ΤΕΙ. 

Πανελλήνιες : 2020 – 2021  

Θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα, η οποία θα καθορίζεται από δύο παράγοντες:  α) από το μέσο όρο των επιδόσεων όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα κάθε επιστημονικού  πεδίου.  

  

β) από συντελεστή που θα ορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω από  το μέσο όρο των υποψηφίων.  

Το ποσοστό αυτό δεν έχει οριστεί ακόμα και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Τα όρια  επιλογής του συντελεστή θα καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ . Εν ισχύ και η εισαγωγή με το προηγούμενο  καθεστώς.  

Πανελλήνιες : 2021 – 2022  

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα γίνεται σε δύο φάσεις :  

α)Στην πρώτη φάση, οι υποψήφιοι των πανελληνίων θα δηλώνουν συγκεκριμένο, περιορισμένο σε σχέση  με σήμερα, αριθμό σχολών από μόνο ένα επιστημονικό πεδίο (μικρότερο από το 10% των τμημάτων του  επιστημονικού πεδίου) .  

β) Στη δεύτερη φάση θα ανακοινώνονται οι επιτυχόντες. Οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να «πιάσουν»  το όριο εισαγωγής , θα συμπληρώνουν εκ νέου το μηχανογραφικό με τις σχολές που έμειναν κενές από την πρώτη φάση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επιλεγμένων σχολών. 

Επιλογή των συντελεστών βαρύτητας από το πανεπιστημιακό τμήμα. ( όχι μικρότερων του 20% ανά  μάθημα).  

Όριο φοίτησης στα ΑΕΙ  

Στο εξής, για τις σχολές τετραετούς φοίτησης το όριο φοίτησης θα είναι επιπλέον 2 έτη, δηλαδή 6  συνολικά. Για όλες τις υπόλοιπες σχολές 5ετούς και 6ετούς φοίτησης (Πολυτεχνεία, Ιατρικές, κλπ) το  όριο πέραν του κανονικού χρόνου σπουδών θα είναι 3 έτη, δηλαδή συνολικά 8 και 9 αντίστοιχα. Αυτό  θα ισχύσει για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

ΘΈΣΠΙΣΗ ΕΛΆΧΙΣΤΗΣ ΒΆΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΣΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΗ Α  ΣΧΟΛΗ Β
ΜΟΡΙΑ  

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 6 ΜΑΘΗΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΤΩΝ
1ος  17200  ΝΑΙ  ΝΑΙ
2ος  14100  ΝΑΙ  ΝΑΙ
3ος  12322  ΝΑΙ  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

12322

4ος  10524  ΝΑΙ  ΟΧΙ
5ος  9890  ΝΑΙ  ΟΧΙ
6ος  8924  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8924  ΟΧΙ
7ος  8751  ΟΧΙ  ΟΧΙ
ΣΧΟΛΙΟ  ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ  ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΗ Α  ΣΧΟΛΗ Β
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9,82
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 9100  ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 11100
ΜΟΡΙΑ  

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 6 ΜΑΘΗΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΤΩΝ
1ος  17200  ΝΑΙ  ΝΑΙ
2ος  14100  ΝΑΙ  ΝΑΙ
3ος  12322  ΝΑΙ  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

12322

4ος  10524  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

10524

ΟΧΙ
5ος  9890  ΟΧΙ  ΟΧΙ
6ος  8924  ΟΧΙ  ΟΧΙ
7ος  8751  ΟΧΙ  ΟΧΙ
ΣΧΟΛΙΟ  2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ  ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χ ΒΑΘΜΟΣ  ΙΣΟΠΟΣΑ  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ  

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1ο Μάθημα  Χ*250  Χ*400  Χ*300
2ο Μάθημα  Χ*250  Χ*200  Χ*300
3ο Μάθημα  Χ*250  Χ*200  Χ*200
4ο Μάθημα  Χ*250  Χ*200  Χ*200

 

Γιάννης Κουζάκος  

 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού   Εκπαιδευτικός Αναλυτής – Μαθηματικός