Τι συμβαίνει και δεν έχει αναρτηθεί ο ορισμός των μελών του Δ.Ο.Π.Α.Π στη “διαύγεια”;

510

Και ενώ στην ίδια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια του Δ.Ο.Π.Α.Π , του “Φ. Καβουνίδη” και της Δ.Ε.Α.Α.Π, μέχρι σήμερα Δευτέρα 30 Σεπ. 2019 και ώρα 13:12:22 έχουν αναρτηθεί στη “διαύγεια” οι ορισμοί των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του “Φ. Καβουνίδη” και της Δ.Ε.Α.Α.Π . τους οποίους μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

ΑΔΑ: ΨΕΛΛΩ16-Β6Σ – Αρ.205/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου”.

ΑΔΑ: Ω8Η6Ω16-Θ4Π – Αρ.2016-2019 απόφαση ΔΣ με τίτλο “Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας(ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου”.

Για τον Δ.Ο.Π.Α.Π. δεν έχει αναρτηθεί ο ορισμός των μελών στο Δ.Σ. και ας αποφάσισε το Δημ. Συμβούλιο.

Μήπως συμβαίνει κάτι με τα ορισθέντα μέλη ;