Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Τρίτη 11 Αυγούστου (θέματα)

284

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου)την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19.30 και ώρα λήξης 20.30, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  • Λήψη απόφασης περί έγκριση τοποθέτησης «ΟΙΚΙΣΚΟΥ» Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Δ.Κ. Πικερμίου.
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης περί ανάθεσης της εργασίας «Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων Κοινότητας Πικερμίου» σε τρίτους. 
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης Kατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έτους 2021.
  • Λήψη απόφασης περί «Ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την εκταμίευση από την Περιφέρεια Αττικής της προβλεπόμενης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο ΄ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ΄ με κωδ ΟΠΣ 5038218 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (κωδ Ενάριθμου) 2019ΕΠ08510013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ