Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου(θέματα)

124

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19.00 και ώρα λήξης 20.30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

  1. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης ωραρίου εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικό προσωπικό ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων και ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης και 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης περί χρηματοδότησης της Πράξης «Προετοιμασία και Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων προγραμμάτων καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027».
  4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής  και  λειτουργίας  τμήματος του δικτύου ύδρευσης  στις οδούς: Mαζαράκη – Eιρήνης – Σκύρου και Μεθώνης,  που ανήκουν  στα γεωγραφικά όρια του δήμου Ραφήνας -Πικερμίου  και υδροδοτούνται μέχρι σήμερα  από τον δήμο Μαραθώνα. καθώς και η καταχώρισή τους στο μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης λογαριασμών.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σκοπιμότητας εκπόνησης μελέτης για το έργο: α) «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Α’ Είσοδος Νέου Βουτζά, έναντι της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στη συμβολή των Οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Κυβέλης, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου)»,                β) «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Α’ Είσοδος Νέου Βουτζά, έναντι της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στη συμβολή των Οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Κυβέλης, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου)».
  6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 65/2020 απόφασης του Δ.Σ. και του υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/24-6-2020 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως. 
  7. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπεύθυνου έργου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης και Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με κωδ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ27510040.
  8. Λήψη απόφασης περί σύνδεσης και υδροδότησης ατελώς, νέων παροχών επί της Λ. Μαραθώνος, στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ποτίσματος σε νησίδες και πρανή οδών αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.».
  9. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεση έγκρισης χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ γ του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα