Το κόστος του Πανηγυριού στη Διασταύρωση!

409

Με απ’ ευθείας ανάθεση και με μια και μοναδική όπως διαβάσαμε στη “Διαύγεια” προσφορά, το Πανηγύρι της Διασταύρωσης ανατέθηκε στην εταιρεία: …… …… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδός …. 16 Τ.Κ. ……Α.Φ.Μ. …….. Δ.Ο.Υ. Α.ΑΘΗΝΩΝ.

Το κόστος του πανηγυριού ανήλθε στο ποσό των 4.960,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.24%

Και του χρόνου!