Τραγικές εικόνες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου!

214

Τι να σχολιάσουμε;