Βροχή τα πρόστιμα στον δήμο Μαραθώνος για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

676

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας δήμου Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την αρ. 960/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
  2. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας.
  3. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας
  4. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος στους κάτωθι:

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟ

ΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ
1   524 13-2-20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΑΕΤΟΡΆΧΗΣ 11 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 200€
2   465 3/20 5.     Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200€
3   468 3/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200€
4   469 3/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200 €
5   470 3/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200 €
6   471 3/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200 €
7   539 25/2/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 52 200 €
8   357 30-5-20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΣΠ. ΠΑΝΟΣ 200 €
9   476 3/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ) 200 €
10   356 5/20 Αμέλεια καθαριότητας οικοπέδων Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 231 100
11   359 9-6-20 Ακάθαρτες ιδιοκτησίες (πισίνα με ακάθαρτα νερά) ΙΣΜΗΝΗΣ 200
12   351 4/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων ΕΚΤΟΡΟΣ 23 50
13   352 4/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 315 50
14   354 8/5/20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων Λ. ΣΧΟΙΝΙΑ 196 100
15   355 6/5/20 Ρίψη ή εγκατάλειψη διάφορν απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου Ικονίου 500
16   544 23-6-20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων Φωκίδος 14 50
17   538 23-2-20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων Αύρας 48 & Υγείας 50
18   543 1-3-20 Απόρριψη κλαδιών 159 25
19.   953 3-2-20 Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων Ρήγα Φερραίου 30
20   952 3-2-20 Ρίψη ή εγκατάλειψη διάφορν απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου Ρούμελης 100
21.   951 30-1-20 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους Ολυμπιονικών 34 250
22   534 22-12-19 Ρίψη μπαζών Δίπλα από οικία του 50
23   545 11-7-20 Κατάληψη πεζοδρομίου από ογκώδη

απορρίμματα/ Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Κεφαλληνίας & Αργοστολίου

82

300
24   1001 2020 Δεξαμενή γεμάτη ακάθαρτη νερό και εστία μόλυνσης Ευκαλύπτου 4 300

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους   ανωτέρω , οι  οποίοι  δικαιούνται  να ασκήσει  κατά της απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη στο αρ. 118 του Ν. 4555/18 διαδικασία.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ