Υπολογισμός άδειας αιρετών!

362

Για την ενάσκηση από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από την υπηρεσία τους 30 ή 60 ημερών «κατ’ έτος» , η έννοια «έτος» δε λογίζεται ημερολογιακά αλλά, με βάση το χρονικό σημείο έναρξης της δημοτικής περιόδου.

Μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε έγγραφο που διευκρινίζει θέματα που αφορούν την άδεια των αιρετών.

Το έγγραφο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ