Ζητείται προσωπικό : ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ Ραφήνας

711

Η ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ Ραφήνας Στουραΐτης ζητά για 8ωρη απασχόληση δύο άρρενες.

Τηλ. επικοινωνίας : 6984222830 κ. Γεράσιμος