100% επιτυχία για τα HELLO Ραφήνας και Αρτέμιδας και στα Αγγλικά

294

Τα HELLO Ραφήνας και Αρτέμιδας αρίστευσαν και στα Αγγλικά

Τα πρώτα αποτελέσματα Αγγλικών της 1ης εξεταστικής Ιουνίου 2020 για το έτος 2019-2020!
19/19 100%
10/10 Β2 (LOWER)
9/9 C2 (PROFICIENCY)
CONGRATULATIONS EVERYONE!