19.778,00 € για “Τα ρεμπέτικα του πολέμου και της κατοχής” απο την Περιφέρεια Αττικής!

222

Αυτή τη φορά απο τη Περιφέρεια Αττικής!

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα εννιά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (19.778,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2019 … για την ανάγκη “κάλυψης δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένων τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ύψους €19.778,00 με ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ» και πιο συγκεκριμένα για την κάλυψη: α) της διενέργειας 3ήμερου κινηματογραφικού αφιερώματος και β) της υλοποίησης μουσικής παράστασης του Δ. Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2019 στην Αθήνα.” της “Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας.”