20.705,62€ για το Φυσικό αέριο στο Δήμο μας!

336

22 Νοεμβρίου 2019 δεσμεύθηκε Πίστωση 6.000,00€ απο το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΕΔΩ)

στη συνέχεια και με ποσό του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ 612/2019 Περί απ΄ ευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» συνολικού κόστους 20.705,52€

την απόφαση μπορείτε να την δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

με απ’ ευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» δόθηκαν 20.705,52€ (ΕΔΩ)