28.860,00€ απο το ΥΠΕΣ στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

240

Κατανεμήθηκε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 4 η , 5η και 6 η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών. Απο το συνολικό ποσό για το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου διατέθηκαν 28.860,00€