2η καταγγελία στην Περιφέρεια/προειδοποίηση σε Περιφέρεια κ Δήμους

246

Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας (K.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ)

23/9/19
Προς την Περιφέρια, Περιφερ.Ενότητα Αν.ΑττικήςΣτη συνέχεια 1/ της καταγγελίας μας 13/9/19 για “αντισυμβατικές και αντιπεριβαλλοντικές εργασίες κατά τον καθαρισμό του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας” και συγκεκριμένα στου κλάδου Βαλανάρη πίσω από την εταιρία Βάρδας και 2/ της συνάντησης αυτοψίας που είχαμε την Παρασκευή 20/9 στο παραπάνω σημείο,σας επιβεβαιώνουμε τα όσα σας αναφέραμε στη συνάντησή μας:Από την κατάθεση της καταγγελίας μας στις 13/9/19, ακολούθησαν και άλλες παράνομες εργασίες, συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο σκάμα ανάντη του δρόμου . Οι εργασίες αυτές θέτουν πλέον σε κινδυνο και το δρόμο στο σημείο αυτό, σε περίπτωση μιας έντονης βροχής, .
Σας επισημαίνουμε ξανά οτι αυτού του τύπου οι εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης που αλλάζουν την υδραυλική συμπεριφορά του ρέματος, είναι εργασίες και υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4014/11 και Υ.Α. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ/37674/201, απαιτούν δηλαδή περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Α1, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει.
Ζητάμε:α/ Να ενημερώσετε άμεσα τους Οικείους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος για την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο σε περίπτωση μεγάλης βροχής και
β/ Για να αποφευχθούν ανάλογες καταστροφικές παρεμβάσεις και του χρόνου, να διακόψετε άμεσα τις διαδικασίες του νέου διαγωνισμού που έχει προκυρήξει η Περιφέρεια για “Καθαρισμούς Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Αν.Αττικής ΥΔΡ20” με καταληκτική ημερομηνία 3/10/19γ/ Να καταρτιστεί άμεσα Πρωτόκολλο με σαφείς οδηγίες σχετικά με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, με την απαραίτητη συνεργασία επιστημόνων από περιβαλλοντικούς φορείς και κινήσεις που διαθέτουν πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου, βάσει του οποίου να προκυρήσσονται όλοι οι μελλοντικοί διαγωνισμοί.
Επισυνάπτουμε την καταγγελία μας από 13/9/19 και παρακαλούμε να μας σταλεί Αρ.Πρωτοκόλλου για το παρόν.
Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγαλου Ρέματος Ραφήνας
τηλ.επικοινωνίας 6940276565Κοινοποίηση:
κ.Ασπρουλάκης Ιωάννης, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος