3.200,00€ απο τον Δ.Ο.Π.Α.Π για τα κλειστά γυμναστήρια.

276

Με υπογραφή Σπύρου Λουκάτου προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π εγκρίθηκε η υπ΄αριθμόν 74/2019 μελέτη που αφορά τις εργασίες που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Ραφηνας-Πικερμιου αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο στη ν. Πεντέλης και θα επιβαρύνει τον Κ.Α 15.6261.03 με τίτλο Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων κλειστών γυμναστήριων με το ποσό των 3.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.