35.780,15 € Υδραυλική μελέτη – Πολεοδομική οργάνωση (Μελέτη) – Πράξη Εφαρμογής, Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη, Πρυρόπληκτης περιοχής “Κόκκινο Λιμανάκι” Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

347

ΑΔΑ: ΩΔΠΤΩ16-ΚΣ5 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ (ΠΔΕ-ΣΑΜΠ085)