57.600,00 € Μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία του χρηματοδοτούμενου από το Π.Ε.Π. “Αττική 2014-2020” Κέντρου Κοινότητας Ραφήνας – Πικερμίου

341

ΑΔΑ: 6ΘΓΥΩ16-Ω46 – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ