400.000€ απο τη Περιφέρεια για το γηροκομείο “Η Ανάστασις” της Ι.Μ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

592

Η Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του γηροκομείου “Η Ανάστασις”», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 θα έρθει για συζήτηση και λήψη απόφαση στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς λειτουργεῖ ὡς Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) ἀπό τό 1998 (Φ.Ε.Κ.  αρ. φύλλου 123).  Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς καί (διοικητικός) διευθυντής διορίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου ἕνας ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως. 


Ἡ στελέχωση τῆς μονάδος ἐξασφαλίζεται ἀπό προσωπικό τό ὁποῖο ἐπιλέγεται μέ κριτήρια πού ἀνταποκρίνονται στούς σκοπούς καί στήν ἀποστολή τοῦ ἱδρύματος καί ἀποτελεῖται ἀπό:
-Τόν Ἰατρό
-Τήν προϊσταμένη νοσηλείας
-Νοσηλεύτριες – Νοσηλευτής
-Φυσικοθεραπεύτρια
-Προσωπικό καθαριότητος
-Μαγείρισσα
-Γραμματεία
-Κοινωνική Λειτουργό
-Τεχνική Ὑπηρεσία.

Παρεχόμενες ὑπηρεσίες
-Ἰατρική παρακολούθηση ἀπό τόν ἰατρό τῆς μονάδος καί δυνατότητα προσκλήσεως ἰατροῦ τῆς προτιμήσεως τῶν συγγενῶν.
-Προμήθεια, παρακολούθηση καί χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς.
-Καθημερινός καθαρισμός καί φροντίδα δωματίων.
-Φροντίδα ἱματισμοῦ καί ἀτομικοῦ ρουχισμοῦ.
-Ἀτομική καθαριότητα.
-Περιποίηση τραυμάτων καί κατακλίσεων.
-Πρόγραμμα ἤπιας ἄσκησης ἀπό τόν φυσικοθεραπευτή καθώς καί κοινωνικές καί ψυχαγωγικές δραστηριότητες.