Σαν σήμερα : “Αττίλας Ι”

463

1974 : Νυχτερινές ώρες αρχίζει από Μυρσίνα η τουρκική αποβατική επιχείρηση “Αττίλας Ι”.