47.480,00€ στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου απο το ΥΠΕΣ για τα σχολεία.

281

Προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς του, κατανεμήθηκαν απο τους ΚΑΠ, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου 47.480,00€ .

Συνολικά και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.82856/21.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, δόθηκαν 28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας.