Σύνολο 904.700 € (532.700 € ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – 372.000 € το Υπουργείο) για το καταφύγιο των αδέσποτων.

862

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες μας για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων στο Δήμο μας :

Σε 904.700,00€ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός για την “κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου”

Η χρηματοδότηση της παραπάνω “πράξης” επιμερίσθηκε όπως παρακάτω :

ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ0552017ΣΕ05500010 372.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 532.700,00€