89.062 € στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου απο το ΥΠΕΣ

193

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 65.000.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών λειτουργικών και λοιπών γενικών γενικών δαπανών δαπανών τους

Από το συνολικό ποσό, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου θα δοθούν 89.062,33€