Κυκλοφόρησε και το ΦΕΚ με τον “υπεύθυνο” για τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτωνΔήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας

367

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομή

1) Στην Επιτροπή μετέχουν:

α) Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, ως Συντονιστής,

β) Ο Υπουργός Εσωτερικών.

γ) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

δ) Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

ζ) Ο Υφυπουργός Οικονομικών, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

η) Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

θ) Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

ι) Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας κατά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

2) Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί.

…………..

Η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής είναι αρμόδια για:

…………………

βε) Τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτωνΔήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας.