Άδωνις Γεωργιάδης :Μην πηγαίνετε όλοι στα σούπερ μάρκετ-Υπάρχουν αποθέματα τροφίμων για πάνω από 3 μήνες

254
Ï ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Óôç ÍÝá Äçìïêñáôßá ðñïó÷þñçóáí ïé äéáãñáöÝíôåò áðü ôï ËÁÏÓ âïõëåõôÝò, ÌÜêçò Âïñßäçò êáé ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò, ÐáñáóêåõÞ 17 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Η χώρα δίνει μία τεράστια μάχη ώστε να μειώσει τον ρυθμό μετάδοσης του ιού, είπε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Μάλιστα έκανε έκκληση στους πολίτες να μην πηγαίνουν όλοι μαζί στα σούπερ μάρκετ και να κινδυνεύουν από τον συνωστισμό να κολλήσουν τον κορωνοϊό, καθώς τα αποθέματα τροφίμων της χώρας επαρκούν. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνετε όλοι μαζί στα σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ως προς την επάρκεια των τροφίμων. Τα αποθέματα της χώρας είναι άνω των 3 μηνών. Κάθε μέρα τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τροφοδοσία. Άρα το να πηγαίνετε στο σούπερ εκτός από επικίνδυνο, ανεύθυνο και αχρείαστο», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

Και συνέχισε: «Κάνουμε μία δημόσια έκκληση αυτή είναι μία μάχη θα την κερδίσουμε όλοι μαζί. Είναι μία μάχη για τις ευάλωτες ομάδες. Τα σούπερ μάρκετ δεν θα κλείσουν. Και το ωράριο θα διευρυνθεί και θα δώσουμε το δικαίωμα να γίνονται παραγγελίες τηλεφωνικές και ιντερνετικές και τις Κυριακές. Τα καταστήματα που είναι σε εμπορικά κέντρα αν έχουν ξεχωριστή είσοδο θα τα αφήσουμε ανοιχτά για να προσθέσουμε σούπερ μάρκετ στο σύστημα».  

Παράλληλα τόνισε ότι θα ζητηθεί από τις εταιρείες που εμπορεύονται αντισηπτικά, μάσκες, μαντιλάκια απολυμαντικά κλπ μέσα σε 2 ημέρες να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης τα αποθέματα τους. «Για να κάνουμε ελέγχους και να βλέπουμε αν υπάρχει αισχροκέρδεια. Γιατί η αισχροκέρδεια τώρα δεν είναι απλώς κακό πράγμα είναι βαθιά ανήθικο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.