Αιτήματα Ένωσης Εστιατορίων Αττικής προς τα κόμματα της Βουλής

338

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που έχει σταλεί προς όλα τα κόμματα της Βουλής, με τα ακόλουθα αιτήματα ως μέτρα στήριξης, έτσι ώστε ο κλάδος της εστίασης να βρεθεί στην επανεκκίνηση με το άνοιγμα των καταστημάτων την 1η Ιουνίου 2020.

Αναλυτικά:

1.    ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ 6%,

2.    ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,

3.    ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ,

4.    ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ.

Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΟΣ