Αναφορά του βουλευτή Νάσου Αθανασίου κατόπιν επιστολής του Συλλόγου Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος για την κτηματογράφηση

435

 

Ο  Νάσος  Αθανασίου, βουλευτής  Ανατολικής  Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ,  κατέθεσε  σήμερα  Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, με την οποία ζητεί να διευκολυνθούν οι  πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Η Αναφορά κατατέθηκε μετά από επιστολή του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου  Πράσινου  Λόφου  Αρτέμιδος,  ο  οποίος  ζητά  από  το  Υπουργείο  παράταση  της  προθεσμίας για την κατάθεση αγωγών. Επισημαίνεται ότι η αποκλειστική προθεσμία  αμφισβήτησης  των  πρώτων  εγγραφών,  λήγει  στις  31.12.2020. Ωστόσο  σε  αυτό  το  μικρό  εναπομένον  χρονικό  διάστημα,  αρκετοί  πολίτες από  την  Αρτέμιδα και  τα  Σπάτα δεν  προλαβαίνουν  να  προχωρήσουν στις  απαραίτητες,  δαπανηρές  νομικές  ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.  

Στην  επιστολή  προς  τον  βουλευτή  προστίθεται,  ότι  με  ευθύνη  της  διοίκησης,  ο  Δασικός Χάρτης της Αρτέμιδας και των Σπάτων, που θα μπορούσε να αποσαφηνίσει  σε  αρκετές  περιπτώσεις  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς,  δεν  έχει  ακόμη αναρτηθεί.  Επίσης, δικαιώματα που έχουν εγγραφεί με σφάλματα μπορούν να διορθωθούν μόνο  με αγωγές, ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου. Αυτές οι νομικές διαδικασίες όμως,  συνεπάγονται κόστος και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκαίρως.  

Στην  Αναφορά  του  Νάσου  Αθανασίου  σημειώνεται  πως  η  παράταση  της  προβλεπόμενης προθεσμίας κρίνεται εύλογη, ενόψει και της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη  της  περιοχής.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  έχουν  αρκετό  διάστημα,  προκειμένου  να  καταφύγουν  στις  προβλεπόμενες  από  τον  νόμο  διαδικασίες, ώστε  να  αποσαφηνίσουν  τα  δικαιώματά  τους.  Η  τρέχουσα  περίοδος,  που χαρακτηρίζεται από έντονες οικονομικές δυσχέρειες, λόγω και του κορωνοϊού,  επιβάλλουν στη διοίκηση να διευκολύνει τους πολίτες με μια μικρή παράταση.  Οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες δεν πρέπει να αποτελέσουν πρόβλημα. 

=======================================================

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

=======================================================