Ανακύκλωση! Μπορούμε να πάμε και πιο ψηλά το Δήμο μας!

229

Οι δέκα δήμοι της Αττικής με τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης το 2018!