“Ανασυγκρότηση” στο Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.

292

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και είχαμε :

-την ανάκληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Άννας-Μαρίας Καλλιανού του Δημητρίου

-τη σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου που απαρτίζεται απο τους

-Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη

-Δέσποινα Γκικάκη

-Ιωάννη Πέππα

-Ελάνη Ντανίκα

-Αλεξάνδρα Κουρή

-Αλέξανδρο βαλαβάνη

-Θεοφάνη Παναγιώτη Ματσόπουλο