Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός : Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊoύ COVID-19

436

H προστασία της Δημόσιας Υγείας ως κοινωνικό αγαθό αποτελεί  πρωτίστως  ευθύνη του κράτους. Ωστόσο για πρώτη φορά κρίνεται επιτακτική και θεωρείται πολύ κρίσιμη η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματικότητα των μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση της αμείλικτης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η αρχή της πρόληψης φαίνεται ότι αποτελεί θεμελιώδης αρχή για τον περιορισμό, όσο είναι εφικτό, της διασποράς του πανδημικού ιού. Το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα φαίνεται πως έχει αντιδράσει απόλυτα και ακαριαία ως προς τα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει τα οποία χαρακτηρίζονται πρωτοφανή και πιθανόν από κάποιους υπερβολικά, ώστε να καθυστερήσει όσο γίνεται τη διασπορά του κορωνοϊου. Εντούτοις θεωρούνται απολύτως αναγκαία τα προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας από το καθένα μας ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών για τους τρόπους προστασίας της ατομικής υγιεινής αλλά και τον κατ΄ οίκον περιορισμό.

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα μέχρι σήμερα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ετοιμότητα ενώ συμβάλλει στο μέτρο του εφικτού στην άμεση ενημέρωση του ευρύ κοινού για αυτοπροστασία αλλά και προστασία των συνανθρώπων τους. Οι δήμοι, ως ο εγγύτερος θεσμός του κράτους βρίσκονται σε ετοιμότητα παρέχοντας συνεχώς τις απαραίτητες πληροφορίες στους πολίτες κυρίως μέσω σχετικών αναρτήσεων στο διαδίκτυο ενώ οι Περιφέρειες έχουν συστήσει Ομάδες Διαχείρισης Κρίσης και ξεκινούν να υιοθετούν μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος της Δημόσιας Υγείας κυρίως μέσω της ενοικίασης και αγοράς ιατρικού εξοπλισμού .

Η Περιφέρεια Αττικής όπου και εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα του ιού μέχρι σήμερα, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα μέτρα πρόληψης, συμβάλλοντας στην μείωση των κρουσμάτων στην κοινότητα. Ήδη στις 16/3/2020 δημιουργήθηκε το Συντονιστικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με τη συμμετοχή εθελοντών ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα ενημερώνουν τους πολίτες και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσω ειδικού τηλεφωνικού κέντρου. Επιπλέον εφαρμόζεται το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων και εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας με βασικό στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την δημιουργία ασπίδας προστασίας των κατοίκων της Αττικής και των εργαζομένων της Περιφέρειας.

Η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή κρίση στο σύστημα υγείας, με μια πανδημία που τα σύγχρονα κράτη δεν έχουν αντιμετωπίσει εδώ και 80 τουλάχιστον χρόνια. Επομένως είναι κρίσιμο να ληφθούν επιπλέον μέτρα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα υποστηρίξουν την μεγαλειώδη προσπάθεια για επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.

Μερικά επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν είναι η υιοθέτηση του παραδείγματος της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή της δημιουργίας Συντονιστικού Οργάνου τηλεφωνικής ενημέρωσης των πολιτών, συμπληρωματικό του ΕΟΔΥ, από όλες τις Περιφέρειες και όλους τους Δήμους της χώρας με τη συμμετοχή εθελοντών τοπικών ιατρών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, δημοτικών ιατρείων, τοπικών κέντρων υγείας, κ.α. Αυτά τα συντονιστικά όργανα θα μπορούσαν επιπλέον να εκπονήσουν ένα συγκροτημένο Σχέδιο Υγείας ανά Δήμο, σύμφωνα με τα θεσπισμένα μέτρα του κράτους που θα μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα Δίχτυ Προστασίας του Πολίτη , που με συστηματικό τρόπο θα μελετά και θα υιοθετεί πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και προστασίας της υγείας του. Ακόμα, θα μπορούσαν ίσως να ενεργοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες των νοσοκομείων και να λαμβάνονται δείγματα ύποπτων κρουσμάτων, μετά από σύσταση γιατρού, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πιο έγκαιρα και άμεσα τα κρούσματα του ιού.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο μας και να αποδείξουμε ο καθένας μας την ατομική του υπευθυνότητα… και ας μην σταματήσουμε να ελπίζουμε, γιατί όπως έχει πει και ο αρχαίος έλληνας τραγικός Ευριπίδης..
«Ση πατρίς εν γαρ τοις πόνοισιν αύξεται»

«Η πατρίδα σου με τις αντιξοότητες γίνεται πιο δυνατή»