Απάντηση δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ευαγ.Μπουρνού σε πρωτοβουλία τοπικής συμβούλου Πικερμίου

390

Το τελευταίο διάστημα κάποιοι προσπαθώντας να δείξουν “εγρήγορση”  προβαίνουν σε δήθεν  “πρωτοβουλίες”, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν το “βάθος” δουλειάς και προγραμματισμού που γίνεται στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 

Συγκεκριμένα τοπική σύμβουλος- “εκ Ντραφίου ορμώμενη”- προώθησε με πρωτοβουλία της στο τοπικό συμβούλιο Πικερμίου, θέμα σχετικό  με αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ “συστήνοντας” στο Δήμο μας την υποβολή πρότασης ένταξης σε χρηματοδότηση για αποκομιδή και διαχείριση βιοαποβλήτων. 

Θεωρώντας θετικό στοιχείο τη γνώση, πληροφορούμε τους πολίτες και την συγκεκριμένη σύμβουλο, ότι ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου από 10 Οκτωβρίου 2018 έχει υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση με ΕΔΣΝΑ, Δήμο Μαρκοπούλου, δήμο Παιανίας και δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας για τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιο-Αποβλήτων(ΜΕΒΑ) ύψους 13,5 εκ ευρώ, που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. 

Η μονάδα αυτή έχει στόχο και σκοπό την αποκομιδή βιο-αποβλητων απο όλες τις γειτονιές και τους οικισμους του Δήμου Ραφηνας-Πικερμιου με ιδιώτη αναδοχο και την κομποστοποιηση των φυτικών υπολλειμματων, με μείωση του σημερινού λειτουργικού κόστους κατά 50% και διανομή στους κατοίκους μέρους του παραγόμενου compost. 

Επειδή η παραπληροφόρηση δεν μπορεί να κυριαρχεί στην τοπική μας κοινωνία δίνουμε συνημμένα αντίγραφο της ήδη υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης προς ενημέρωση των πολιτών.

Ευάγγελος Μπουρνούς

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου