Αποκλειστικό : Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, “υλοποιείται” στη Ραφήνα!

4645

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας , να σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Β΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου για μεγάλη “επιχείρηση” που εδρεύει και στη Ραφήνα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.373.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.373.000,00 €.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).