ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Όλα όσα θα συζητηθούν για τραπεζοκαθίσματα και πάγκους στη Ραφήνα!

702

Όπως πάντα στο rpn.gr εκτός απο την “ξερή αναφορά” των θεμάτων που συζητούνται για λήψη απόφασης είτε στο δημοτικό συμβούλιο , είτε στις διάφορες επιτροπές του Δήμου, τα “ψάχνουμε” τα θέματα.

Αυτή τη φορά μας απασχόλησαν τα θέματα που θα συζητηθούν για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, και είναι τα παρακάτω :

1. Καθορισμός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην Κοινότητα Ραφήνας.

2. Καθορισμός χώρου τοποθέτησης υπαίθριου πάγκου καταστήματος στην Κοινότητα Ραφήνας.

Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε ότι το πρώτο θέμα Καθορισμός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην Κοινότητα Ραφήνας, αφορά κατάστημα στη πλατεία Πλαστήρα για το οποίο και στην υπάρχουσα μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας Πλαστήρα δεν έχει μέχρι τώρα προβλεφθεί χώρος για το κατάστημα αυτό, σε αντίθεση με όλα τα άλλα καταστήματα που έχουν πρόσωπο. Γι’ αυτό το κατάστημα προτείνεται:

  • Να καθοριστεί και να μισθωθεί ο ήδη καταλαμβονόμενος χώρος στο πεζοδρόμιο του καταστήματος.
  • Να καθοριστεί επί πλέον χώρος τραπεζοκαθισμάτων για το ανωτέρω κατάστημα επί της πλατείας Πλαστήρα, με μέγιστες διαστάσεις 4,00 Χ 7,50 = 30 τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα επί της αποτύπωσης της Πλατείας Πλαστήρα.
  • Δεν προβλέπεται η ύπαρξη κατασκευών σκίασης – προστασίας του προτεινόμενου να παραχωρηθεί χώρου, μέχρι την έγκριση αυτών από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των πλατειών.
  • Η παραχώρηση αυτή καθώς και όλων των άλλων ήδη μισθωμένων χώρων στην πλατεία Πλαστήρα, θα ισχύσει μέχρι την έγκριση και εφαρμογή του τελικού σχεδίου διαμόρφωσης της πλατείας αυτής, όπως θα περιληφθεί και στον ανωτέρω κανονισμό.       

Σχέδιο παραθέτουμε παραακάτω διαγράφοντας κάποια στοιχεία που φωτογραφίζουν το κατάστημα , στοιχεία όμως που θα κοινοποιηθούν στους γνωμοδοτούντες

Για το δεύτερο θέμα που αφορά Καθορισμός χώρου τοποθέτησης υπαίθριου πάγκου καταστήματος στην Κοινότητα Ραφήνας.

Να σας ενημερώσουμε ότι κατάστημα της πλατείας Δημητρακού, θέλει να αναπτύξει έναν πάγκο διαστάσεων 2,00Χ1,00μ στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής του επί της οδού Δημητρακού καταλαμβάνοντας  χώρο  επιφανείας 2 τ.μ. Ο χώρος που  απομένει για λωρίδα κυκλοφορίας πεζών, είναι επαρκής. Γι’ αυτό το θέμα προτείνεται :

Α. Να καθοριστεί προς μίσθωση  χώρος επιφάνειες 1Χ2 στο πεζοδρόμιο και σε επαφή με το κατάστημα.

Β. Δεν προβλέπεται η ύπαρξη κατασκευών σκίασης – προστασίας του προτεινόμενου  χώρου,

Γ.  Η κατασκευή θα πρέπει να σχεδιαστεί, όσον αφορά το ύψος, το πλάτος και τη στηριξη ώστε να ελεγχθεί,  η  περίπτωση  πρόκλησης  ατυχήματος.