ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ

Με την “Παρουσίαση μουσειοβαλίτσας με θέμα τη παραδοσιακή ποδιά” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ το…

Διώνη, 22 Οκτωβρίου 2019 Προς:  1. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρ-Π 2.Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρ-Π…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…

Χτες το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου ξεκίνησε με έναν διαφορετικό τρόπο από συνήθως. Εκπρόσωποι του σωματείου των εργαζομένων του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου…