«Χορήγηση άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη Ραφήνα»

875

Με απόφαση Δημάρχου , χορηγήθηκε άδεια για τις κάτωθι αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Διασταύρωση» Ραφήνας στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου δυνάμει της υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου μηχανικού περί καταλληλότητας αθλητικής εγκατάστασης

1) Στο γήπεδο 5 x 5 επίτης οδού Σκουφά στην περιοχή Διασταύρωση, κατηγορίας Α2

2) Στο γήπεδο 10 x 10 επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή Νταού-Διασταύρωση Ραφήνας, κατηγορίας Α2

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν για προπονήσεις και για αγώνες.

Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από τη χορήγηση της, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους.

Για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις χορηγήθηκαν οι παρακάτω άδειες

ΑΔΑ: 9ΒΝΗΩ16-1ΣΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 522/2019 (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ)

ΑΔΑ: ΩΗΜΔΩ16-Μ52 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 478/2019 (ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

ΑΔΑ: Ψ7Κ4Ω16-5ΕΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 477/2019 (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΟΧΥΡΟ΄΄ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄)

ΑΔΑ: 9Ψ14Ω16-9ΝΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 475/2019 ( ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β2 ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΟΧΥΡΟ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

ΑΔΑ: ΨΣ5ΕΩ16-ΛΞΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 476/2019 (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ)