Χρόνια Πολλά π. Δημήτριε!

297

Για τα σημερινά Ονομαστήρια σας  Π. Δημήτριε ευχόμεθα έως βαθέως γήρατος ο Τριαδικός Θεός να σας αξιώνει ,ως πιστόν οικονόμο , να Τον διακονείτε στην Εκκλησία Του!

Η συντακτική ομάδα