Δείτε τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

383

Με χαρά και με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα περιμένουμε τη στιγμή που κάθε μέλος του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας αφού διαβάσει τα σχέδια της Πολιτικής Προστασίας θα μας καλέσει για να μας ενημερώσει σχετικά με το μνημόνιο ενεργειών που θα έχει συντάξει και θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του… για να μην ξαναζήσουμε στιγμές 23ης Ιουλίου 2018!

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6- 2010 την υπ’ αρ. πρωτ ΠΕΑ4488/11.11.2019 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, κ. Κατσουλάκη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία, με αναπληρωτή τον κ. Αραπκιλή Σάββα

και τον κ. Παλπατζή Αντώνιο με αναπληρωτή τον κ. Κάρλο Σπυρίδωνα και εγκρίνει την νέα σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ως εξής :

1. Τον κ. Δήμαρχο ως πρόεδρο

2. Τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία και Δημοτικο Συμβουλο κ. Κατσουλάκη Δημήτριο με αναπληρωτή τον κ. Αραπκιλή Σάββα.

3. Τον Δημοτικο Συμβουλο κ. Παλπατζή Αντώνιο με αναπληρωτή τον κ. Κάρλο Σπυρίδωνα.

4. Την Προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κα Παρασκευή Βασιλοπούλου, με αναπληρωτή την κα Μητσάκη Κούλα-Ειρήνη, Υπάλληλο του ως άνω τμήματος, όπως έχουν οριστεί με το υπ’αριθ. πρωτ. 38503/06.02.2019 έγγραφο της Αυτοτελής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

5. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Α/Τ Ραφήνας – Πικερμίου με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι Υ/Α΄ Καραγιάννης Κων/νος με αναπληρωτή του τον Α/Β’ Γκούνελα Βασίλειο.

6. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Ραφήνας με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι ο Πλοίαρχος Κωσταράκης Δημήτριος με αναπληρωτές τους, α) Πλωτάρχη κο Στέφανο Γερακάκης, β) Πλωτάρχη κα Τετράδη Γεωργία.

7. Τον εκάστοτε Διοικητή Περιφέρειας Π.Υ Ανατολικής Αττικής, με τον αναπληρωτή του.

8. Τον εκάστοτε Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Μάκρης με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι ο Διοικητής, κος Δημοσθένης Ραγκαβάς, με αναπληρωτή τον Υποδιοικητή Αντιπύραρχο κο Βικέντιο Μαρινάκη.

9. Τον εκάστοτε Διοικητή 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού Παλλήνης με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι ο Διοικητής κος Ιωάννης Κώστας, με αναπληρωτή του τον Υποδιοικητή κο Τσίγκα Κων/νο.

10. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος ή που εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στην Πολιτική Προστασία Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

11. Τους εκάστοτε υπάλληλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που σήμερα είναι οι κκ. Τσαλιαγκός Εμμανουήλ και κ. Τζιβιτζής Σταύρος. Σελίδα 5 από 6

12. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι η κα Σκαμάγκα Αλεξάνδρα με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος της Τ. Υ. κο Στέργιο Φάτση.

13. Τον εκπρόσωπο του Δασαρχείου Πεντέλης με τον αναπληρωτή του, που σήμερα είναι η Αρίδα Μαρία – Δασοπόνος , με αναπληρωτή τον κο Μπούμπαλο Αντώνιο -Δασοφύλακα

14. Την Υπεύθυνη Επιστημονικού Προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ραφήνας , που σήμερα είναι η κα Ζαρζάλη Νατάσσα.

15. Τους εκπροσώπους του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, που σήμερα είναι Δ/νουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, κα Γκικάκη Δέσποινα, με αναπληρώτρια την Δντρια ΤΥ κα Λάμπρου Βαΐα.

16. Τους εκπροσώπους του Τμήματος Τροχαίας Αγ. Παρασκευής, που σήμερα είναι η Α/Α΄ κα Καλαιτζίδου Μαρια, με αναπληρωτή τον Υ/Α΄ κο Παμλίδη Κων/νο.

17. Τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασής Πεντελικού (ΣΠΑΠ) που σήμερα είναι ο κος Σιώμος Βλάσσης

18. Εκπρόσωπους εθελοντικών οργανώσεων και της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.