Στην εποχή “Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Κυβερνοασφάλειας” οι Δήμοι. Πόσο ενημερωμένοι είναι οι δημ. σύμβουλοι;

298

Πρόσφατα και με έξοδα (όπου ήταν αναγκαία) καλυπτόμενα απο τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου και υπάλληλος του Δήμου συμμετείχαν σε δύο εξαιρετικές “ενημερώσεις-συνέδρια” με θέμα :

– Συνέδριο για την Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια

Καλό θα είναι και επιστρέφοντας οι συμμετέχοντες σε αυτές τις ενημερώσεις, με την επιστροφή τους ή να υποβάλλουν γραπτώς μια έκθεση προκειμένου να γνωρίζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι τις εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς που εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, ή να παρίστανται μετά την επιστροφή τους, στην πρώτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου και να ενημερώνουν προσωπικά του Δημ. Συμβούλους.